ZingTruyen.Com

[YZL] Mộng Canh Ba

Fanfiction

1168

Hoàn thành

17-06-2022

[YZL] Mộng Canh Ba

160 lượt thích / 1168 lượt đọc
Có lẽ, có những mở đầu là để kết thúc. Hoặc biết đâu, đó lại là một vòng luẩn quẩn không có kết cũng chẳng có mở. ------ Viết cho Nguyên Châu Luật nhân sinh nhật của Trương Gia Nguyên. Chúc cậu một đời bình an, hạnh phúc và tìm thấy người dẫn mộng cho riêng mình. Lưu ý: OTP là thật còn câu chuyện là thành phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. (29.10.21-11.12.21) ----- Bookcover: thuonghng collab with moniesun Beta: "chị mình".
deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico